Yeni kalkınma nedir

siyasetci

Global Mod
Global Mod
Yeni Kalkınma Nedir?

Yeni Kalkınma, son yıllarda Avrupa Birliği tarafından önerilmiş olan kalkınma stratejisidir. Yeni Kalkınma, kalkınma çalışmalarına farklı bir yaklaşım getirmek amacıyla kurulmuştur. Yeni Kalkınma, kalkınmanın tüm boyutlarını dikkate alan, sürdürülebilir bir kalkınma modeli sunduğu için özellikle önem taşımaktadır. Yeni Kalkınma stratejisi, üç temel amaç üzerine kurulmuştur ve bunlar; sosyal kalkınma, ekonomik kalkınma ve çevre kalkınmasıdır.

Sosyal Kalkınma

Sosyal kalkınma, insan hayatının her alanında gelişmeyi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Yeni Kalkınma stratejisi, insanların yaşam kalitelerini artırmak için çalışmalarını desteklemektedir. Bu amaçla, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, çalışma koşulları, çevresel sağlık ve diğer alanlardaki kalkınma çalışmalarının desteklenmesi gerekmektedir.

Ekonomik Kalkınma

Ekonomik kalkınma, kalkınma çalışmalarının diğer bir alanıdır. Yeni Kalkınma, ulusal ekonomileri kalkındırmak için gerekli çalışmaları desteklemektedir. Bu çalışmalar arasında, istihdam artışını sağlamak, piyasaların düzenlenmesi, dış ticaretin dengelenmesi, kalite ve verimlilik artışı, teknolojik gelişme, küresel ekonominin iyileştirilmesi ve kalkınma fonlarının kullanılması yer almaktadır.

Çevre Kalkınması

Yeni Kalkınma stratejisi, çevresel kalkınmayı da desteklemektedir. Çevre kalkınması, çevre kirliliğinin en aza indirilmesi, çevresel koruma ve çevre kalitesinin geliştirilmesi, biyoçeşitliliğin korunması ve ekolojik denge sağlanması gibi konularda çalışmaları desteklemektedir. Ayrıca, çevresel sağlık ve konforun da arttırılmasını amaçlamaktadır.

Yeni Kalkınma, kalkınma çalışmalarının kapsamlı bir yaklaşımla gerçekleştirilmesini öngörmektedir.