Sürücü Otomasyonu – menuStrip Ayarları

İstanbullu

Yeni Üye
Projemizin devamında Form2 ‘ye menuStrip ekledik. Menustrip şuan için iki bölümden oluşuyor. birincisi dosya açılır pencere şeklinde ve bu dosya kısmının içinde “Personel ekle” ve “Girişe Dön” kısmı bulunuyor. İkincisi ise Destek bölümü olarak ayırdık.

Form2.cs Tasarım
Dosya bölümündeki “Personel Ekle” kısmı, Form1 sayfasında giriş yaptığımız kullanıcıya göre visible özelliği pasif veya aktif hale geliyor. Bunun kontrolünü veritabanından yetki kolonundan sağlıyor. Giriş yapan kullanıcının yetkisi var ise personel ekle kısmı aktif oluyor, değil ise gözükmüyor.


Bunu da sql sorgusu ile sağladık. Birinci bölümdeki veritabanında biraz değişikliğe gittik. İlerleyen bölümlerde yine değişiklikler olabilir. Beraber ilerlediğimiz için daha önceden planlanmış bir proje değil, beraber yapıyoruz 🙂
Adres Bilgileri
Kişisel Bilgileri
İş Bilgileri
Özet geçecek olursak bu bölümde menüstrip ile giriş kontrollerinin düzenini sağladık. Yavaş ilerlememizin sebebi profesyonel bir şekilde ilerlemek istiyoruz yoksa kontrolü textbox üzerinden ilerletip geçebilirdik ama bunu sql üzerinden yapıp daha güzel bir şekilde ilerlemek istedik ve bu da biraz zamanımızı aldı.Form1 güncel: 30.01.2022
Kod:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace birlikte_kodlayalim
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public static int gecici = 0;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    SqlDataReader dr;
    SqlConnection con;
    SqlCommand cmd;
    void griddoldur()
    {
      con = new SqlConnection("server =DESKTOP-I6SDF2N\\PROJE; Initial Catalog = surucu_kursu; Integrated Security = SSPI");
    }
    private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      con = new SqlConnection("server =DESKTOP-I6SDF2N\\PROJE; Initial Catalog = surucu_kursu; Integrated Security = SSPI");
      cmd = new SqlCommand();
      con.Open();
      cmd.Connection = con;
      cmd.CommandText = "SELECT * FROM is_bilgileri where kullanici_adi='" + textBox1.Text + "' AND sifre='" + textBox2.Text + "' ";
      dr = cmd.ExecuteReader();
      if (dr.Read())
      {
        MessageBox.Show("Tebrikler! Başarılı bir şekilde giriş yaptınız.");   
          gecici = Convert.ToInt32(dr["yetki"]);
        Form2 frm2 = new Form2();
        frm2.Show();
        this.Hide();           
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Kullanıcı adını ve şifrenizi kontrol ediniz.");
      }
      con.Close();
    }   
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      griddoldur();
    }
  }
}
Form2 güncel: 30.01.2022
Kod:
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

namespace birlikte_kodlayalim

{

  public partial class Form2 : Form

  {

    public Form2()

    {

      InitializeComponent();

    }

    private void Form2_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)

    {

      Application.Exit();    }

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)

    {     

      if (Form1.gecici == 1)

      {

        personelEkleToolStripMenuItem.Visible = true;

      }

      else

      {

        personelEkleToolStripMenuItem.Visible = false;

      }

    }

    private void girişeDönToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

    {     

      this.Hide();

      Form1 frm1 = new Form1();

      frm1.Show();

    }

    private void destekToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

    {

    System.Diagnostics.Process.Start("http://kodadasi.com/iletisim/");

    }

  }

}

Projemizin son hali şuan için böyle gözüküyor. Form1 tasarımına birinci bölümden ulaşabilirsiniz. Yavaş yavaş personel ekle bölümü ve genel kursiyer kayıt ekleme bölümünün tasarımı ve sql e kaydı ile birlikte projemiz şekil almaya başlayacak.