Danıştay 5 memur alacak

dunyadan

Global Mod
Global Mod
Danıştay 5 memur alacak
Danıştay Başkanlığından:

KADROLU İŞÇİ ALIM İLANI

Danıştay Başkanlığında nazaranv yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A unsuru ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci hususu uyarınca 2022 KPSS (B) Kümesi (KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafınca gerçekleştirilecek kelamlı imtihan kararına göre bir (1) Tekniker (Grafiker), üç (3) Teknisyen (İnşaat, Marangoz ve Elektrik) ve bir (1) Hizmetli takımına atama yapılacaktır.

I) MÜRACAATLARIN TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular 02.01.2023 Pazartesi günü Saat 00:01 ‘de başlayacak olup, 11.01.2023 Çarşamba günü saat 23;59;59’da sona erecektir. Adaylar, ilana Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir.

Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan müracaatlar katiyetle kabul edilmeyecektir.

li) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda belirtilen genel koşulları taşımak.

2) Danıştay İşçisi Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Kaideler Başlıklı 5’inci unsurunun 1 ‘inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ilk Sefer Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafınca ilan edilen imtihanın yapılacağı yılın son günü prestijiyle 35 yaşını bitirmemiş olmak1’ kararı uyarınca imtihanın yapılacağı yılın son günü prestijiyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

3) 2022-KPSS lisans ve 2022-KPSS ortaöğretim/önlisans neticelerina göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan çeşidinden Tekniker (Grafiker), Teknisyen (inşaat. Marangoz ve Elektrik) için en az 70 puan, Hizmetli için en az 60 puan almış olmak.

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması kararı olumlu olmak.

NOT: Müracaat dokümanlarında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılacak olup bu bireyler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Tekniker (Grafiker) takımında çalıştırılacaklar için müracaat koşulları;

Fakülte yahut yüksekokulların Grafik, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Sanatlar, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım ve Grafik Resimleme ve Baskı Kısımlarının rastgele birinden mezun olmak,

2) Teknisyen (İnşaat) takımında çalıştırılacaklar için müracaat koşulları;

Meslek liseleri yahut teknik liselerin; inşaat Teknolojisi alanına dahil; beton çimento ve yer teknolojisi, onarım, yapı yalıtım, ahşap doğrama kaplama, betonarme demir kalıp ve çatıcılık, yapı dekorasyonu, duvarcılık, yapı yüzey kaplama kısımlarından mezun olmak.

3) Teknisyen (Marangoz) takımında çalıştırılacaklar için müracaat kurallan;

Meslek liseleri yahut teknik liselerin; Mobilya ve iç Yer Tasarımı Alanının İç Yer ve Mobilya Teknolojisi ve Ahşap Doğrama Teknolojisi kısımlarından yahut inşaat teknolojisi alanının ahşap yapı sistemleri kısmından yahut dengi kolunun birinden mezun olmak.

4)Teknisyen (Elektrik) takımında çalıştırılacaklar için müracaat koşulları;

Meslek liseleri yahut teknik liselerin; elektrik kısmından mezun olmak yahut Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik Tesisat ve Pano Monilörlüğü kollarından mezun olmak.

5) Hizmetli takımında çalıştırılacaklar için müracaat kuralları;

En az lise yahut dengi okul mezunu olmak.

C) MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

Yurtharicindeki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer Belgelerimiz” etabı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

III) KELAMLI İMTİHAN VE SONUNCU MUVAFFAKİYET LİSTESİ

a) Kelamlı imtihanı:

Sözlü imtihanı, Danıştay Çalışanı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12’nci unsuru uyarınca yapılacaktır. Kelamlı imtihanına, merkezi imtihanda alınan puanlar temel alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen takım sayısının 5 (beş) katı kadar aday çağrılacaktır. Kelamlı imtihanına davet edilen adaylardan kelamlı imtihanına katılmayan olması halinde ikinci kere kelamlı imtihanına davet ilanı yayımlanacaktır. Kelam konusu ilanda en yüksek puandan başlamak suretiyle bir daha sıralama yapılacak ve bir keze mahsus olmak üzere eksik kalan kişi sayısı kadar aday kelamlı imtihanına davet edilecektir. Kelamlı imtihana çağrılacak en son aday ile birebir puana sahip adaylar da kelamlı imtihana çağırılacaktır. Adayların kelamlı imtihanında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Kelamlı imtihanın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, ayrıyeten bildirim yapılmayacaktır. Adaylar imtihanlarına ait ayrıntıları Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

b) Sonuncu muvaffakiyet listesi;

Nihai muvaffakiyet listesi; kelamlı imtihanında başarılı olanların, Danıştay Çalışanı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü unsuru uyarınca merkezi imtihan puanının %60’f, kelamlı imtihan puanının %40’ı alınmak suretiyle yapılacak hesaplama kararına bakılırsa belirlenecektir. Muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle ilanda belirtilen takım sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Birebir sayıda yedek aday da belirlenecektir.

Adaylar imtihanlarına ait bilgiteri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayınlanma tarihi beraberinde tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, nazaranve başlatılacaklara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar sonuncu muvaffakiyet listesine ilan tarihinden itibaren on gün ortasında yazılı olarak itiraz edebilecektir.


İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.