C# Access Veritabanı Bağlantısı Yapma

İstanbullu

Yeni Üye
Yaptığımız programlarda girdiğimiz bilgilerin bir yere kaydedilmesini isteyebiliriz. Veritabanı bağlantısı olmazsa programı kapatıp açtığımızda önceki girilen bilgiler silinecektir. Bu yüzden veritabanı bağlantısı gerekiyor.
Veritabanı
bağlantısı iki şekilde yapılabilir
 • Access Veritabanı Bağlantısı
 • SQL Server Veritabanı Bağlantısı
Bu konumuzda Access veritabanı bağlantısı nasıl yapılır anlatacağız. SQL Server ile veritabanı bağlantısı nasıl yapılır öğrenmek için buraya tıklayın.
Access veritabanı bağlantısı için yapılacak adımlar;
 • Her şeyden önce Access dosyamızı oluşturuyoruz.
 • Access dosyasında tablomuzu ve kolonlarımızı ekliyoruz.
 • Programımıza girilecek üç adet veriyi veri tabanına ekleyeceğiz.
 • Program tasarımı:
Access Veritabanı Bağlantısı 1.1
 • Artık işin kod kısmına geçiyoruz.
 • Veritabanı parametrelerini kullanacağımız için kod sayfamızın en üstüne
using System.Data.OleDb;

 • eklemeyi unutmuyoruz.
 • Tüm events olaylarında kullanabilmek için public partical class kısmına kullanacağımız parametrelerin tanımlamalarını yapıyoruz.
OleDbConnection con;
OleDbDataAdapter da;
OleDbCommand cmd;
DataSet ds;
void griddoldur()
{
con = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=okul.accdb”);
da = new OleDbDataAdapter(“SElect *from ogrenci”, con);
ds = new DataSet();
con.Open();
da.Fill(ds, “ogrenci”);
dataGridView1.DataSource = ds.Tables[“ogrenci”];
con.Close();
}
 • Veri tabanına kaydetme işlemini uygulama kodlarımızı giriyoruz.
private void kaydetbutton_Click(object sender, EventArgs e)
{
cmd = new OleDbCommand();
con.Open();
cmd.Connection = con;
cmd.CommandText = “insert into ogrenci (ad,soyad,tcno) values (‘” + textBox1.Text + “‘,'” + textBox2.Text + “‘,'” + textBox3.Text + “‘)”;
cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
griddoldur();
}
 • Public partical class’da açmış olduğumuz griddoldur parametresini form’un load’ında çağırıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi programımızı çalıştırdığımızda datagridview nesnesi içerisinde kayıtları görebilmemizi sağlıyor.
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
griddoldur();
}
 • Veritabanı üzerine kaydedilen verileri güncellememiz için ayrı bir butona kodlarımızı giriyoruz.
private void guncellebutton_Click(object sender, EventArgs e)
{
cmd = new OleDbCommand();
con.Open();
cmd.Connection = con;
cmd.CommandText = “update ogrenci set ad='” + textBox1.Text + “‘,soyad='” + textBox2.Text + “‘,tcno='” + textBox3.Text + “”;
cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
griddoldur();
}
Not: Her yaptığım işlemden sonra griddoldur() ‘u tekrar çağırıyorum ki, veritabanında yaptığım güncellemeler formumda gözükebilsin.
 • Veritabanı üzerine kaydedilen verilerden tcno’suna göre silmek istediğimiz verileri silme kodlarımızı giriyoruz.
private void silbutton_Click(object sender, EventArgs e)
{
cmd = new OleDbCommand();
con.Open();
cmd.Connection = con;
cmd.CommandText = “delete from ogrenci where tcno=” + textBox3.Text + “”;
cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
griddoldur();
}
 • Veritabanı üzerinde bir veriyi bulabilmek için arama butonu oluşturduk. Yazdığımız kodlara göre tcno’ya göre arama yapma kodlarımızı giriyoruz.
private void aramabutton_Click(object sender, EventArgs e)
{
con = new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=okul.accdb”);
da = new OleDbDataAdapter(“Select *from ogrenci where tcno like ‘” + textBox3.Text + “%'”, con);
ds = new DataSet();
con.Open();
da.Fill(ds, “ogrenci”);
dataGridView1.DataSource = ds.Tables[“ogrenci”];
con.Close();
}
 • Göstermiş olduğumuz kodlara göre veritabanına kaydetme, güncelleme, silme ve arama butonlarımızı başarıyla eklemiş bulunuyoruz. Yaptığımız çalışmaları onaylamak için form üzerinde datagridview ile kontrolünü yaptık.